Paweł Marcinkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie następnie w 1998 r. ukończył studia doktoranckie. W 1995 r. ukończył studia z zakresu prawa brytyjskiego i europejskiego w Szkole Prawa Brytyjskiego Uniwersytetu Warszawskiego z udziałem Uniwersytetu Cambridge. W 1998 r. ukończył aplikację adwokacką w ramach Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Od 2010 r. Pan Paweł Marcinkiewicz jest partnerem w kancelarii „SQLEGAL Adwokaci i Radcowie Prawni J. Reps, P. Marcinkiewicz, K. Wawrzyniak, J. Czarnohorski” Spółka Partnerska. Pan Paweł Marcinkiewicz pełni funkcję niezależnego członka Rady Nadzorczej Wittchen S.A. od 2015 r. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem spełnia kryteria niezależności.

Józef Mirecki – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Doktor nauk technicznych, ukończył studia na Wydziale Melioracji Wodnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od 1972 r. był zatrudniony w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na stanowiskach naukowo-badawczych i dydaktycznych. Pan Józef Mirecki pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Wittchen S.A. od 2010 r.

Pan Adam Sobieszek – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, którą ukończył w 1997 r., uzyskując tytuł magistra. Od 2003 r. posiada Dyplom Biegłego Rewidenta. Ma wieloletnie doświadczenie z zakresu finansów, audytu oraz wsparcia procesów biznesowych, które uzyskał poprzez pracę na rzecz spółek kapitałowych. W latach 1997-2002 był audytorem (Audit Senior Consultant) w Arthur Andersen Sp. z o.o. Od 2002 do 2006 zajmował stanowisko Dyrektora Finansowego i Wiceprezesa Zarządu w Karen Notebook SA – ówcześnie jednej z największych sieci detalicznej ze sprzętem mobilnym (notebooki, telefony komórkowe i akcesoria) notowanej na rynku CeTO i następnie na GPW. W latach 2006-2013 prowadził własną działalności gospodarczej ((Interim CFO, doradztwo finansowe – pozyskiwanie finansowania, optymalizacja procesów księgowych, finansowe due diligence, projektowanie systemów raportowania i kontroli wewnętrznej, tworzenie modeli finansowych). Od 2013 Pan Adam Sobieszek jest Prezesem Zarządu i wspólnikiem Profincon Sp. z o. o., a od 2017 r. Dyrektorem Finansowym i inwestorem w OSOVSKI Sp. z o. o. Pan Adam Sobieszek pełni funkcję niezależnego członka Rady Nadzorczej Wittchen S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem spełnia kryteria niezależności.


Barbara Mirecka – Członek Rady Nadzorczej

Ukończyła studia na Wydziale Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W latach 1973-1990 pracowała w Instytucie Warzywnictwa, a w latach 1990-2004 w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., kolejno na stanowiskach specjalisty, starszego specjalisty i głównego specjalisty. Pani Barbara Mirecka pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Wittchen S.A. od 2010 r.


Monika Dziedzic – Członek Rady Nadzorczej

Magister prawa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończyła również studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania. W 1996 r. została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, a następnie uzyskała uprawnienia doradcy podatkowego. Jest założycielem i partnerem w grupie firm doradczych MDDP działającej od 2004 r. Specjalizuje się w międzynarodowym prawie podatkowym. Doradza polskim przedsiębiorstwom w podejmowaniu działalności gospodarczej za granicą oraz firmom zagranicznym w efektywnym prowadzeniu biznesu w Polsce. W latach 1993-2004 pracowała w Ernst & Young, kierując od 1998 r. jako partner działem międzynarodowego prawa podatkowego i doradzając dużym firmom międzynarodowym oraz największym polskim przedsiębiorstwom. Pani Monika Dziedzic pełni funkcję niezależnego członka Rady Nadzorczej Wittchen S.A. od 2015 r. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem spełnia kryteria niezależności.