Zgodnie z przyjętą polityką dywidendową, Wittchen planuje wypłatę dywidendy w wysokości 30-70% skonsolidowanego zysku netto za dany rok obrotowy, przy czym rekomendacje Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy będą zależeć od wielkości wypracowanego zysku, oceny sytuacji finansowej Spółki oraz potrzeb kapitałowych Grupy.

Decyzje dotyczące podziału zysku oraz wypłaty dywidendy podejmowane są przez Walne Zgromadzenie.

W roku 2015, na podstawie uchwały walnego zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2015 roku, Spółka wypłaciła dywidendę z tytułu udziału w zysku za rok 2014 w łącznej kwocie 9.296.100 zł, tj. 0,05634 zł na jedną akcję. Walne Zgromadzenie uchwaliło, że uprawnionymi do otrzymania dywidendy są Akcjonariusze, którzy byli właścicielami akcji Spółki w dniu 24 kwietnia 2015 r. (dzień dywidendy). Dywidenda została wypłacona Akcjonariuszom w dniu 27 kwietnia 2015 r. (termin wypłaty dywidendy).

W roku 2016, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 kwietnia 2016 roku, Spółka wypłaciła dywidendę z tytułu udziału w zysku za rok 2015 w łącznej kwocie 11.946.000 zł, tj. 0,66 zł na jedną akcję. Walne Zgromadzenie uchwaliło, że uprawnionymi do otrzymania dywidendy są Akcjonariusze, którzy byli właścicielami akcji Spółki w dniu 5 maja 2016 r. (dzień dywidendy). Dywidenda została wypłacona Akcjonariuszom w dniu 19 maja 2016 r. (termin wypłaty dywidendy).

W roku 2017, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 maja 2017 roku, Spółka wypłaciła dywidendę z tytułu udziału w zysku za rok 2016 w łącznej kwocie 15.042.137,31 zł, tj. 0,83 zł na jedną akcję. Walne Zgromadzenie uchwaliło, że uprawnionymi do otrzymania dywidendy są Akcjonariusze, którzy byli właścicielami akcji Spółki w dniu 24 maja 2017 r. (dzień dywidendy). Dywidenda została wypłacona Akcjonariuszom w dniu 31 maja 2017.

W roku 2018, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2018 roku, Spółka wypłaciła dywidendę z tytułu udziału w zysku za rok 2017 w łącznej kwocie 15.246.438,48 zł, tj. 0,84 zł na jedną akcję. Walne Zgromadzenie uchwaliło, że uprawnionymi do otrzymania dywidendy są Akcjonariusze, którzy byli właścicielami akcji Spółki w dniu 23 maja 2018 r. (dzień dywidendy). Dywidenda została wypłacona Akcjonariuszom w dniu 30 maja 2018.

W roku 2019, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2019 roku, Spółka wypłaciła dywidendę z tytułu udziału w zysku za rok 2018 w łącznej kwocie 18.178.772 zł, tj. 1 zł na jedną akcję. Walne Zgromadzenie uchwaliło, że uprawnionymi do otrzymania dywidendy są Akcjonariusze, którzy byli właścicielami akcji Spółki w dniu 14 czerwca 2019 r. (dzień dywidendy). Dywidenda została wypłacona Akcjonariuszom w dniu 25 czerwca 2019 r.

W roku 2022, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2022 roku, Spółka wypłaciła dywidendę z tytułu udziału w zysku za rok 2021 i lat poprzednich w łącznej kwocie 55.420.124,10 zł, tj. 3,03 zł na jedną akcję. Walne Zgromadzenie uchwaliło, że uprawnionymi do otrzymania dywidendy są Akcjonariusze, którzy byli właścicielami akcji Spółki w dniu 3 czerwca 2022 r. (dzień dywidendy). Dywidenda została wypłacona Akcjonariuszom w dniu 10 czerwca 2022 r.