GRUDZIEŃ

2015-12-3016/2015Podsumowanie kosztów emisji akcji serii A i akcji serii B – uzupełnienie raportu bieżącego nr 2/2015 z dnia 3 listopada 2015 r.
2015-12-3015/2015Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Wittchen S.A.
2015-12-3014/2015Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2015-12-0713/2015Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2015-12-0412/2015Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży za listopad 2015.
2015-12-0111/2015Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii B spółki Wittchen S.A.

LISTOPAD

2015-11-2710/2015Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
akcji zwykłych na okaziciela serii B
2015-11-269/2015Warunkowa rejestracja akcji serii B w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
2015-11-268/2015Zawiadomienie od Roberta Jędrzejowskiego o zmianie stanu posiadania akcji Wittchen S.A.
2015-11-267/2015Zawiadomienie od Moniki Wittchen i Jędrzeja Wittchen o zmianie stanu posiadania akcji Wittchen S.A.
2015-11-206/2015Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Wittchen S.A./ Zmiany statutu
2015-11-065/2015Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz praw do akcji serii B
2015-11-054/2015Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2015
2015-11-043/2015Warunkowe dopuszczenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych S.A.
akcji serii A i B oraz praw do akcji zwykłych serii B
2015-11-032/2015Zakończenie subskrypcji akcji serii A i serii B
2015-11-031/2015Uzyskanie dostępu do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)