GRUDZIEŃ

2017-12-0534/2017Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży za listopad 2017 (RB wysłany o godzinie 17:23)

LISTOPAD

2017-11-2733/2017Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (RB wysłany o godz. 17:30)
2017-11-2132/2017Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (RB wysłany o godzinie 18:28)
2017-11-0631/2017Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży za październik 2017 (RB wysłany o godzinie 19:17)

PAŹDZIERNIK

2017-10-0930/2017Powołanie komitetu audytu w ramach Rady Nadzorczej Emitenta (RB wysłany o godzinie 18:44)
2017-10-0429/2017Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży za wrzesień 2017 (RB wysłany o godzinie 17:18)

WRZESIEŃ

2017-09-1328/2017Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (RB wysłany o godzinie 16:15)
2017-09-0527/2017Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży za sierpień 2017 (RB wysłany o godzinie 17:15)

SIERPIEŃ

2017-08-2226/2017Zawiadomienie o rejestracji przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego (RB wysłany o godzinie 14:55)
2017-08-0325/2017Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży za lipiec 2017 (RB wysłany o godzinie 17:06)
2017-08-0224/2017Wybór podmiotu uprawnionego do badania oraz przeglądu sprawozdań finansowych (RB wysłany o godzinie 16:27)

LIPIEC

2017-07-0423/2017Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży za czerwiec 2017 (RB wysłany o godzinie 18:15)

CZERWIEC

2017-06-3022/2017Zawarcie znaczącej umowy – aneks do umowy o linię wieloproduktową (RB wysłany o godzinie 15:13)
2017-06-1321/2017Ustalenie warunków znaczącej umowy – obroty z kontrahentem (RB wysłany o godzinie 16:53)
2017-06-0520/2017Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży za maj 2017 (RB wysłany o godzinie 17:47)

MAJ

2017-05-1919/2017Komunikat KDPW – rejestracja papierów wartościowych. (RB wysłany o godzinie 14:26)
2017-05-1818/2017Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta. (RB wysłany o godzinie 10:14)
2017-05-1517/2017Rejestracja warunkowa akcji serii C Emitenta w KDPW (RB wysłany o godzinie 13:23)
2017-05-0916/2017Informacja o wypłacie dywidendy (RB wysłany o godzinie 8:48)
2017-05-0815/2017Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wittchen S.A.
w dniu 8 maja 2017 roku. (RB wysłany o godzinie 18:13)
2017-05-0814/2017Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. (RB wysłany o godzinie 18:04)
2017-05-0513/2017Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży za kwiecień 2017 (RB wysłany o godzinie 17:29)

KWIECIEŃ

2017-04-2012/2017Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
zwołanego na dzień 8 maja 2017 roku. (RB wysłany o godzinie 21:10)
2017-04-1011/2017Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii A i objęcie Akcji serii C
w związku z realizacją programu opcji managerskich. (RB wysłany o godzinie 14:51)
2017-04-1010/2017Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. (RB wysłany o godzinie 12:46)
2017-04-069/2017Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto za rok 2016.(RB wysłany o godzinie 17:56)
2017-04-068/2017Otrzymanie decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (RB wysłany o godzinie 15:19)
2017-04-047/2017Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta (RB wysłany o godzinie 18:36)
2017-04-046/2017Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży za marzec 2017 (RB wysłany o godzinie 17:38)

MARZEC

2017-03-035/2017Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży za luty 2017 (RB wysłany o godzinie 18:33)

LUTY

2017-02-064/2017Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży za styczeń 2017 (RB wysłany o godzinie 19:55)

STYCZEŃ

2017-01-313/2017Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku (RB wysłany o godzinie 10:47)
2017-01-052/2017Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży za grudzień 2016 (RB wysłany o godzinie 17:26)
2017-01-041/2017Otrzymanie decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (RB wysłany o godzinie 17:34)