2024-11-21Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 roku
2024-09-12Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 roku
2024-05-23Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 roku
2024-05-22Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A.
2024-04-18Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2023
2023-11-23Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku
2023-09-14Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku
2023-07-05Dzień wypłaty dywidendy
2023-06-14Dzień dywidendy
2023-06-05Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A.
2023-05-25Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 roku
2023-04-20Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2022
2022-11-24Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku
2022-09-15Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku
2022-06-10Dzień wypłaty dywidendy
2022-06-03Dzień dywidendy
2022-05-26Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A.
2022-05-26Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku
2022-04-14Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2021
2021-11-25Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku
2021-09-23Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku
2021-06-25Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A.
2021-05-27Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku
2021-04-27Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2020
2020-11-19Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku
2020-09-17Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku
2020-08-31Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A.
2020-05-21Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku
2020-03-20Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2019
2019-11-14Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku
2019-09-19Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku
2019-06-25Dzień wypłaty dywidendy
2019-06-14Dzień dywidendy
2019-05-16Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku
2019-05-14 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A.
2019-03-28Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2018
2018-11-15Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku
2018-09-20Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku
2018-05-30Dzień wypłaty dywidendy
2018-05-23Dzień dywidendy
2018-05-17Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku
2018-05-14Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. – 14 maja 2018 r.
2018-03-29Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2017
2018-03-05Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A.
2017-11-16Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017
2017-08-24Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017
2017-05-31Dzień wypłaty dywidendy
2017-05-24Dzień dywidendy
2017-05-18Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017
2017-05-08Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2017-04-10Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 08.05.2017 r.
2017-03-30Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2016
2016-11-10Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016
2016-08-25Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016
2016-05-19Dzień wypłaty dywidendy
2016-05-12Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016
2016-05-05Dzień dywidendy
2016-04-26Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2016-03-24Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26.04.2016 r.
2016-03-17Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2015
2015-11-09Pierwsze notowanie akcji i praw do akcji Wittchen na GPW w Warszawie
2015-11-09Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2015 r.