GRUDZIEŃ

2018-12-1047/2018Uprawomocnienie się wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (RB wysłany o godz. 18:18)
2018-12-0446/2018Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży za listopad 2018 (RB wysłany o godzinie 17:12)

LISTOPAD

2018-11-0545/2018Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży za październik 2018 (RB wysłany o godzinie 17:32)

PAŹDZIERNIK

2018-10-0344/2018Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży za wrzesień 2018 (RB wysłany o godzinie 17:15)

WRZESIEŃ

2018-09-1243/2018Zawiadomienie o rejestracji przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego (RB wysłany o godzinie 14:01)
2018-09-0442/2018Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży za sierpień 2018 (RB wysłany o godzinie 14:47)

SIERPIEŃ

2018-08-0241/2018Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży za lipiec 2018 (RB wysłany o godzinie 19:04)

LIPIEC

2018-07-3040/2018Wybór biegłego rewidenta (RB wysłany o godzinie 20:58)
2018-07-3039/2018Zmiana terminu publikacji raportu za pierwsze półrocze 2018 r. (RB wysłany o godzinie 20:46)
2018-07-0338/2018Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży za czerwiec 2018 (RB wysłany o godzinie 15:25)
2018-07-0237/2018 KKorekta raportu bieżącego dot. zawarcia znaczącej umowy – aneks do umowy o linię wieloproduktową (RB wysłany o godzinie 12:04)

CZERWIEC

2018-06-2937/2018Zawarcie znaczącej umowy – aneks do umowy o linię wieloproduktową (RB wysłany o godzinie 16:59)
2018-06-1936/2018Ustalenie warunków znaczącej umowy – obroty z kontrahentem (RB wysłany o godzinie 16:38)
2018-06-0535/2018Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży za maj 2018 (RB wysłany o godzinie 10:49)

MAJ

2018-05-1434/2018Komunikat KDPW – rejestracja papierów wartościowych (RB wysłany o godzinie 18:58)
2018-05-1433/2018Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta (RB wysłany o godzinie 18:48)
2018-05-1432/2018Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wittchen S.A.
w dniu 14 maja 2018 r. (RB wysłany o godzinie 18:39)
2018-05-1431/2018Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. w dniu 14 maja 2018 r. (RB wysłany o godzinie 18:27)
2018-05-1430/2018Informacja o wypłacie dywidendy (RB wysłany o godzinie 18:09)
2018-05-1029/2018Informacja dotycząca warunkowej rejestracji akcji serii C Emitenta w KDPW (RB wysłany o godzinie 15:09)
2018-05-0428/2018Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży za kwiecień 2018 (RB wysłany o godzinie 13:05)

KWIECIEŃ

2018-04-1927/2018Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (RB wysłany o godzinie 21:01)
2018-04-1626/2018Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (RB wysłany o godzinie 15:24)
2018-04-0925/2018Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto za rok 2017 (RB wysłany o godzinie 13:44)
2018-04-0624/2018Ustalenie warunków znaczącej umowy przez Emitenta (RB wysłany o godzinie 15:19)
2018-04-0523/2018Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży za marzec 2018 (RB wysłany o godzinie 10:18)
2018-04-0422/2018Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii A i objęcie Akcji serii C
w związku z realizacją programu opcji managerskich (RB wysłany o godzinie 12:56)
2018-04-0321/2018Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki oraz zmiany siedziby Emitenta (RB wysłany o godzinie 11:32)
2018-04-0320/2018Rejestracja przez Sąd połączenia Emitenta ze spółką zależną (RB wysłany o godzinie 11:20)

MARZEC

2018-03-0619/2018Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Wittchen S.A. przez Radę Nadzorczą (RB wysłany o godz. 19:05)
2018-03-0618/2018Zmiana w składzie Komitetu Audytu (RB wysłany o godzinie 18:34)
2018-03-0617/2018Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta (RB wysłany o godzinie 18:24)
2018-03-0516/2018Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wittchen S.A.
w dniu 5 marca 2018 r. (RB wysłany o godzinie 19:49)
2018-03-0515/2018Powołanie osoby nadzorującej (RB wysłany o godzinie 19:40)
2018-03-0514/2018Zmiana Statutu Spółki dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A.
w dniu 5 marca 2018 r. (RB wysłany o godzinie 19:26)
2018-03-0513/2018Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy objętej porządkiem obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. w dniu 5 marca 2018 roku (RB wysłany o godzinie 19:13)
2018-03-0512/2018Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży za luty 2018 (RB wysłany o godzinie 16:22)

LUTY

2018-02-2211/2018Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej wraz z propozycją wynagrodzeń (RB wysłany o godzinie 17:19)
2018-02-1510/2018Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną (RB wysłany o godzinie 17:51)
2018-02-099/2018Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (RB wysłany o godzinie 15:14)
2018-02-068/2018Proponowana zmiana Statutu Emitenta (RB wysłany o godzinie 15:28)
2018-02-067/2018Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta (RB wysłany o godz. 15:07)
2018-02-056/2018Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży za styczeń 2018 (RB wysłany o godzinie 17:48)
2018-02-025/2018Rezygnacja osoby nadzorującej (RB wysłany o godzinie 14:03)

STYCZEŃ

2018-01-314/2018Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną (RB wysłany o godzinie 18:05)
2018-01-313/2018Podjęcie uchwały o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną (RB wysłany o godzinie 16:01)
2018-01-302/2018Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku (RB wysłany o godzinie 18:49)
2018-01-051/2018Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży za grudzień 2017 (RB wysłany o godzinie 14:23)