BUTY & ODZIEŻ & TOREBKI - DODATKOWE RABATY 20%, 25%, 30% Z KODAMI RABATOWYMI! TYLKO 2-9 PAŹDZIERNIKA!

BUTY & ODZIEŻ & TOREBKI - DODATKOWE RABATY 20%, 25%, 30%
Z KODAMI RABATOWYMI! TYLKO 2-9 PAŹDZIERNIKA!

WITTCHEN logoWITTCHEN logo
W koszyku zostały Ci produkty z ostatniej wizyty. Dokończ zakupy, zanim zostaną wyprzedane!
Osiągnięto próg darmowej dostawy
Przejdź do koszyka
Koszyk (0)
<!-- beta_rwd_widget_basket_products_reserved_label -->
Osiągnięto próg darmowej dostawy
Twój koszyk jest pusty

Kontakt

Obsługa Klienta

22 266 88 00
pon.-pt. 8:00 - 18:00
Fax: 22 766 33 03

Dane kontaktowe

WITTCHEN S.A.
Palmiry, ul. Gdańska 60
05-152 Czosnów
NIP:951-10-22-154
KRS:0000352760
Regon:011664266

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Administratorem danych osobowych udostępnionych w formularzu kontaktowym jest Wittchen S.A. z siedzibą w Palmirach, przy ul. Gdańskiej 60, 05-152 Czosnów („Spółka”). Dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi przesłanego zgłoszenia, za pośrednictwem formularza kontaktowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Dane osobowe mogą zostać ujawnione pracownikom i/lub współpracownikom Spółki zobowiązanym do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, jak również podmiotom współpracującym ze Spółką na zasadzie zleconych usług, przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, wyłącznie na podstawie umowy powierzenia i/lub udostępnienia danych, zawartej ze Spółką i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Ponadto dane mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu rozpatrzenia zgłoszenia lub do momentu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń. Przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: (i) dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, (ii) usunięcia danych, (iii) ograniczenia przetwarzania danych, (iv) przeniesienia danych, (v) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem pisemnie na adres siedziby Wittchen S.A. (z dopiskiem „do Administratora Danych Osobowych”) lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki e-mail: ado@wittchen.com. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przesłania zgłoszenia za pośrednictwem formularza kontaktowego. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo tutaj.