WITTCHEN logo
W koszyku zostały Ci produkty z ostatniej wizyty. Dokończ zakupy, zanim zostaną wyprzedane!
Osiągnięto próg darmowej dostawy
Przejdź do koszyka
Koszyk (0)
<!-- beta_rwd_widget_basket_products_reserved_label -->
Osiągnięto próg darmowej dostawy
Twój koszyk jest pusty

PROCEDURA REKLAMACJI

1.
icon-return-step-calendar Created with Sketch.

JAK ZGŁOSIĆ REKLAMACJĘ

Klient może zgłosić reklamację w ciągu 2 lat od daty zakupu produktu.

2.
icon-return-step-notebook Created with Sketch.

FORMULARZ ONLINE

Aby zgłosić reklamację wypełnij poniższy formularz online.

3.
icon-return-step-parcel Created with Sketch.

WYSYŁKA TOWARU

Zapakowany towar zostanie odebrany przez kuriera w ciągu 2 dni roboczych. Koszt transportu pokrywa sprzedający.

4.
icon-return-step-truck Created with Sketch.

PRZEBIEG ZGŁOSZENIA

Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż 14 dni od daty przyjęcia zgłoszenia. O decyzji poinformujemy drogą elektroniczną.


Szczegółowe informacje dotyczące reklamacji znajdują się Tutaj.


Pola oznaczone * są obowiązkowe
1

Szczegóły reklamacji

2

Informacje o reklamowanym produkcie

3

Adres odbioru

Podaj kod w formacie XX-XXX
Podaj numer w formacie XXXXXXXXX
4

Inny adres dostawy

Administratorem danych osobowych udostępnionych za pośrednictwem formularza reklamacji jest Wittchen S.A. z siedzibą w Palmirach, przy ul. Gdańskiej 60, 05-152 Czosnów („Spółka”). Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia oraz rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Dane osobowe mogą zostać ujawnione pracownikom i/lub współpracownikom Spółki zobowiązanym do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, jak również podmiotom współpracującym ze Spółką na zasadzie zleconych usług, przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, wyłącznie na podstawie umowy powierzenia i/lub udostępnienia danych, zawartej ze Spółką i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Ponadto dane mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obsługi procesu reklamacji, jak również zgodnie z terminami określonymi w przepisach prawa, w tym do momentu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń. Przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: (i) dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, (ii) usunięcia danych, (iii) ograniczenia przetwarzania danych, (iv) przeniesienia danych, (v) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem pisemnie na adres siedziby Wittchen S.A. (z dopiskiem „do Administratora Danych Osobowych”) lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki e-mail: ado@wittchen.com. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do złożenia reklamacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo tutaj.