Rejestracja nowego konta

    Korzystaj z przywilejów dla zarejestrowanych:
    • Sprawdzaj stan realizacji zamówienia.
    • Możliwość dodawania produktów do schowka i udostępniania ich rodzinie i znajomym.
    • Korzystaj z ofert specjalnych.

    Pola oznaczone * są obowiązkowe

     
    Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Administratora tj. WITTCHEN S.A. informacji handlowych, w tym newslettera, informacji o promocjach i nowościach na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 344) Wszelkie informacje handlowe są całkowicie bezpłatne. Powyższa zgoda jest dobrowolna i może zostać wycofana w dowolnym momencie.
    Dane osobowe będą przetwarzane: (i) w celu rejestracji oraz obsługi konta zarejestrowanego na stronie internetowej www.wittchen.com – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), (ii) w celu przyjęcia oraz realizacji zamówień produktów Spółki – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i f) RODO, (iii) w celach marketingowych – realizowanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, (iv) w celu zawarcia i realizacji umowy kupna-sprzedaży produktów Spółki – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO oraz (v) w celu obrony, uznania lub dochodzenia ew. roszczeń Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, jak również (vi) w celu rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Powyższe dane osobowe mogą zostać ujawnione pracownikom i/lub współpracownikom Spółki zobowiązanym do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, jak również podmiotom współpracującym ze Spółką na zasadzie zleconych usług, przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, wyłącznie na podstawie umowy powierzenia i/lub udostępnienia danych, zawartej ze Spółką i zgodnie z jej poleceniami. Ponadto dane mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Po wyrażeniu stosownej, dobrowolnej zgody dane mogą zostać także udostępnione następującym podmiotom: (i) Ceneo Sp. z o.o., (ii) Krajowy Rejestr Opinii S.A, w tym w szczególności „Zaufane Opinie” w serwisie Ceneo oraz „Potwierdzone opinie” w serwisie TrustMate w celu wysłania (drogą elektroniczną) ankiet badających satysfakcję klientów. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia ew. roszczeń, w tym po usunięciu konta zarejestrowanego na www.wittchen.com, a w przypadku działań marketingowych do momentu wycofania dobrowolnie wyrażonej zgody. W przypadku dokonania zakupu produktu/ów za pośrednictwem sklepu internetowego www.wittchen.com, dane związane z rachunkiem/fakturą VAT będą przetwarzane do momentu upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego i/lub do momentu przedawnienia się ew. roszczeń i/lub zakończenia gwarancyjnego i/lub zgodnie z przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości. W przypadku dokonania zgłoszenia reklamacyjnego dane będą przesyłane do momentu jego rozpatrzenia lub do momentu wniesienia sprzeciwu lub wygaśnięcia ew. roszczeń. Przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje (w zależności od celu przetwarzania danych) prawo do: (i) dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, (ii) usunięcia danych, (iii) ograniczenia przetwarzania danych, (iv) przeniesienia danych, (v) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także (vi) momentu wycofania zgody – bez wpływu na zgodność z prawem dokonanego przetwarzania danych przed realizacją wyżej wymienionego prawa. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem pisemnie na adres siedziby Wittchen S.A. (z dopiskiem „do Administratora Danych Osobowych”) lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki e-mail: ado@wittchen.com. Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania powyższych celów. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo tutaj.

    Bezpieczeństwo danych jest dla nas bardzo ważne. Twoje dane zostaną wykorzystane tylko w sposób, na który się zgodzisz.

    Zamknij
    Porównaj produkty ()